آرشیو استاندارد بین المللی
  سيستمهاي مديريت كيفيت - الزامات
سيستمهاي مديريت كيفيت - الزامات اين استاندارد الزامات ٢ يك سيستم مديريت كيفيت را در مواردي مشـخص مـي كنـد كه سازمان: الف - به اثبات توانايي خود در ارايه مستمر محصـولي كـه خواسـته هـاي مشـتري و الزامات مربوط به قوانين و مقررات ذيربط را برآورده مي نمايد نياز دارد و ب - قصد دارد از طريق بكارگيري موثر سيستم شامل فرآيندهايي براي بهبود مـداوم سيستم و تضمين انطباق بـا خواسـته هـاي مشـتري و الزامـات مربـوط بـه قـوانين و مقررات رضايت مشتري را افزايش دهد.
[ ادامه مطلب ]

1
جستجو
آرشیو مقالات قبلی
آخرین مقالات
جایزه ملی کیفیت ایران(INQA) کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری ابعادی Length Calibration ممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2000 آفت کش ها - تعيين باقيمانده در محصولات كشاورزي ودامي – روش هاي نمونه برداري آفت کش ها - تعيين باقيمانده در محصولات كشاورزي ودامي – روش هاي نمونه برداري آرد گندم – راهنمای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی استاندارد اصطلاحات نمونه برداري از محصولات شيميائي صنعتي ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام – شمارش استافيلوكوكوس هاي كواگولاز مثبت (استافيلوكوكوس ارئوس و ساير گونه ها) – روش آزمون قسمت اول : روش استفاده از محيط كشت برد – پاركر آگار آب آشامیدنی - ویژگی های فیزیکی و شیمیایی میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- روش جستجو و شمارش اشریشیاکلی با استفاده از روش بیشترین تعداد احتمالی میکروبیولوژی موادغذایی و خوراک دام – روش جامع برای جستجو، شناسایی و شمارش کلستریدیوم پرفرنژانس ماکارونی- ویژگی ها و روشهاي آزمون آرد گندم مصرفی نان – ویژگی ها و روش های آزمون سيستمهاي مديريت كيفيت - الزامات بررسي اثر مخمر خشك غيرفعال بر روي خواص رئولوژيكي خمير آرد گندم

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آرد ستاره می باشد .
طراحی و پیاده سازی : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راه آفتاب
در حال حاضر شما از مرورگر Internet Explorer نسخه 6 یا 7 استفاده می کنید ، خواهشمند است از نسخه بالاتر این مرورگر استفاده کنید یا مرورگر Mozilla Firefox را که توصیه ما نیز می باشد از اینجا دانلود کنید!